HOME:
http://ribu.uitm.edu.my/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/220637ribu_pecipta_web_banner.jpglink
http://ribu.uitm.edu.my/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/897509RIBU.jpglink
http://ribu.uitm.edu.my/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/132321Web_Banner_iidex2014.jpglink
SInERGI
Home

Research Innovation Business Unit (RIBU)

Keputusan Mesyuarat Jawatan Eksekutif UiTM Bil 6/2011 yang bertarikh 28 Februari 2011 telah meluluskan penubuhan Research Innovation Business Unit (RIBU) dengan tiga fungsi utama iaitu:

a.    Unit Pengurusan Inovasi dan Kreativiti
b.    Unit Pengurusan Harta Intelek
c.    Unit Pembangunan Perniagaan dan Pemindahan Teknologi

Secara dasarnya, penubuhan RIBU berperanan sebagai pusat rujukan sehenti seperti  pengurusan aktiviti inovasi dan kreaviti, perlindungan harta intelek, aktiviti pra-pengkomersialan dan juga kerjasama pengkomersialan di antara penyelidik UiTM dengan syarikat luar.  Aktiviti seumpama ini lazimnya dilaksanakan selepas projek penyelidikan dijalankan.

Pada masa hadapan, RIBU berharap supaya dapat memperkemaskan lagi sistem inovasi di UiTM, menambah bilangan Harta Intelek universiti dan membantu penyelidik untuk menjana pendapatan melalui kerjasama pengkomersialan daripada produk penyelidikan yang telah dihasilkan.  Ini juga adalah selaras dengan aspirasi Naib Canselor UiTM seperti yang dinyatakan beliau di dalam Amanat Tahun 2013