Geographical Indication

Petunjuk geografi adalah satu petunjuk yang mengenal pasti apa-apa barang kerana berasal dari sebuah negara atau wilayah, atau satu kawasan atau tempat dalam atau negara wilayah, di mana mutu yang ditentukan, atau reputasi ciri lain barang-barang itu pada asasnya adalah berpunca dari asal geografi mereka. Tanda-tanda geografi boleh digunakan ke atas atau semula jadi atau hasil pertanian sebarang keluaran atau kraftangan industri.

Perlindungan Petunjuk Geografi

Perlindungan Petunjuk Geografi diberi ke atas:
Tanpa menghiraukan sama ada petunjuk geografi didaftarkan atau tidak; dan kerana pertentangan petunjuk geografi yang lain, walaupun benar secara amnya untuk negara itu, wilayah, atau rantau di mana tempat barang-barang itu bermula, secara palsunya menerangkan kepada orang ramai yang barang-barang itu berasal dari negara lain, wilayah, atau rantau lain.

Pengecualian dari Petunjuk Geografi.

Perkara di bawah tidak termasuk di dalam Petunjuk Geografi:

  • Petunjuk geografi yang adalah bertentangan dengan atau ketenteraman awam atau moraliti wilayah asal; atau
  • Petunjuk geografi yang tidak atau telah berhenti untuk dilindungi dalam negara mereka.
  • Petunjuk geografi yang telah terbahagi tidak lagi digunakan didalam atau di negara wilayah asal